Voordelen

 1. Eigen oplossing

  De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

   

 2. Grotere tevredenheid  

  Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

   

 3. Voorlopig staakt vuren

  Doordat partijen sneller onder leiding van de mediator om de tafel gaan zitten, wordt het conflict zoveel mogelijk beperkt.

   

 4. Snelheid 

  Het is veel sneller dan langdurige gerechtelijke procedures. Bedenk hierbij ook, dat de achterstanden bij de rechtbanken steeds meer toenemen.

   

 5. Kosten 

  De kosten zijn aanzienlijk lager, dan bij een gerechtelijke procedure

   

 6. Vertrouwelijkheid. 

  Procedures zijn openbaar. Niet elke partij is gebaat bij publiciteit

Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke  kwesties.